Κλιματικά ευφυής γεωργία | Προκλήσεις & ευκαιρίες για ένα βιώσιμο μέλλον

Χρόνο με τον χρόνο, το κλίμα αλλάζει και οι αγρότες είναι οι πρώτοι που αισθάνονται τον ισχυρό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και καλούνται να προσαρμοστούν σε αυτήν.

Πώς μπορεί να συμβάλει η γνώση και η καινοτομία, συγκεκριμένα μέσω της ευφυούς γεωργίας, στη «σοφή» διαχείριση της αγροτικής παραγωγής με φιλικότερο τρόπο προς το περιβάλλον και το κλίμα; Ποια η σχετική στήριξη που παρέχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ);

Παρακολουθήστε το νέο βίντεο κινούμενης εικόνας, το οποίο παρουσιάζει τις κλιματικές προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει η υποστηριζόμενη από την ΚΑΠ  ευφυής γεωργία για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.