Η δράση στοχεύει στην εξοικείωση της σχολικής κοινότητας (μαθητών και των δασκάλων τους) με τη σχέση αγροτικής παραγωγής και διατροφής/υγείας και συγκεκριμένα να γίνει κατανοητή η έννοια της φιλικής προς το περιβάλλον/κλίμα γεωργίας. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε βιώσιμα και υπεύθυνα καταναλωτικά πρότυπα, στη σημασία της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και επίσης σε κοινωνικά ζητήματα όπως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.