Την  Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως- webinar, παράλληλα με ζωντανή παρουσίαση στο Open Farm Agora).

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση της σχολικής κοινότητας με τη σχέση αγροτικής παραγωγής και διατροφής/υγείας, απλουστεύοντας σημαντικές έννοιες που αφορούν τη διατροφή, την υγεία, το περιβάλλον και συνδέονται με τις σχετικές Ευρωπαϊκές πολιτικές και τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το κλίμα και τη βιώσιμη γεωργία.

Στο σεμινάριο τονίστηκε ιδιαίτερα η σχέση μεταξύ γεωργικής παραγωγής, διατροφής, υγείας και περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί κατανοητή η σημασία της στήριξης μιας γεωργίας φιλικής προς το περιβάλλον/το κλίμα, μέσω της υπεύθυνης κι ενσυνείδητης κατανάλωσης.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης CAP4Clima4School του προγράμματος CAP4Clima (Γνώση, καινοτομία και ψηφιοποίηση για μία κλιματικά ευφυή γεωργία), το οποίο υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της γνώσης του ευρύτερου κοινού -μεταξύ των οποίων και η σχολική κοινότητα- όσον αφορά την κλιματική διάσταση της βιωσιμότητας του συστήματος τροφίμων και τη συμβολή της νέας ΚΑΠ, στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας, προς αυτή την κατεύθυνση.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Open Farm, η οποία διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων βιωματικής μάθησης και μη τυπικής εκπαίδευσης, για το περιβάλλον και τον αγροδιατροφικό τομέα, για παιδιά και ενήλικες (σεμινάρια, εργαστήρια, πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης, σχολικοί κήποι, κ.ά.)

Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:

Η κα. Δήμητρα Χουχορέλου, Project Manager της εταιρείας GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, αφού έκανε μία σύντομη παρουσίαση των στόχων και των δράσεων του προγράμματος CAP4Clima, επικοινώνησε τη σημασία της βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων, όπως εκφράζεται μέσα από τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και ιδιαίτερα η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και υπογράμμισε τη συμβολή του γεωργικού τομέα σε αυτή την προσπάθεια και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών συστημάτων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.    

Ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, Συνιδρυτής και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Open Farm έκανε αναφορά στην Μεσογειακή διατροφή ως ένα  βιώσιμο αγροδιατροφικό μοντέλο. Παρουσίασε πιστοποιημένα αγροδιατροφικά συστήματα θετικής για το περιβάλλον παραγωγής τροφίμων (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, Βιολογικής Γεωργίας, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) και πώς τα αναγνωρίζουμε στο ράφι

Στην συνέχεια η κα. Βάσω Χ. Γιατσίδου, Γεωπόνος MSc, Ιδρύτρια της κοινότητας Mindful Eating Hellas μας εισήγαγε σε νέες έννοιες και πρακτικές που σχετίζονται με υπεύθυνη & βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. (Ενσυνείδητη Διατροφή, Εντοπιότητα Τροφής, Εποχικότητα, Τροφομίλια, Σπατάλη τροφίμων) και μας παρουσίασε παραδείγματα με καλές πρακτικές στην Ελλάδα.

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, έγινε μία πρώτη παρουσίαση του εγχειριδίου CAP4Clima4School το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς βασικές συμβουλές και κατευθύνσεις για την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης και βιώσιμης αγροδιατροφικής κουλτούρας ως καταναλωτές.

Ολοκληρώνοντας, προσκλήθηκαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να λάβουν μέρος και με τους μαθητές των σχολείων τους στα επόμενα βιωματικά εργαστήρια της δράσης που θα γίνουν την Άνοιξη στο “Open Farm Agora – Food Hub”.

Από τις ερωτήσεις που τέθηκαν στο κοινό ενδιάμεσα στις θεματικές ενότητες, αλλά  κι από την τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου προέκυψε πως:

  • Οι συμμετέχοντες δεν είχαν αρχικά ιδιαίτερη γνώση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θεωρούν πως έχουν καλύτερη γνώση για τα θέματα που παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο σε σχέση με την αρχική τους αντίληψη.
  • Η γενική τους εντύπωση για το σεμινάριο είναι πολύ θετική.
  • Το σεμινάριο, η θεματολογία, όσο και οι ομιλητές αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά
  • Θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο σεμινάριο αυτό θα διευκολύνει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τους σχεδιασμούς
  • Τέλος, θα ήθελαν να ενημερωθούν περαιτέρω και να συμμετάσχουν και σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 35 άτομα μέσω της πλατφόρμα zoom και ακόμη 5 με φυσική παρουσία στον χώρο της εκδήλωσης (Open Farm Agora).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ.

Αρχεία παρουσιάσεων:

  1. Παρουσίαση Δ. Χουχορέλου: PDF
  2. Παρουσίαση Π. Παπαδόπουλος: PDF
  3. Παρουσίαση Β. Γιατσίδου: PDF