Η Γεωργία Άνθρακα αποτελεί ένα νέο “πράσινο” επιχειρηματικό μοντέλο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο συνδέεται με σημαντικές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τον αγροτικό τομέα της ΕΕ. Ωστόσο, βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο θεσμικής πλαισίωσης όσο και προσεγγίσεων που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 29η έκθεση AGROTICA αλλά και της αδιάλειπτης δραστηριοποίησης για την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου σε σχέση με επίκαιρα ζητήματα αιχμής που αφορούν τη γεωργική πολιτική, ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης ειδικής Ενημερωτικής Εκδήλωσης για τη Γεωργία Άνθρακα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιάσει και να αναλύσει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της νέας ΚΑΠ, που σχετίζονται με τη Γεωργία Άνθρακα, καθώς και να συντελέσει στην ανταλλαγή απόψεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ενδιαφερομένων τόσο από την Ελλάδα όσο και από άλλα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ σε συνεργασία με την προβεβλημένη ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης FARM EUROPE, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Συνεργατικό Σχηματισμό Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία (Ag-Cluster) με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών από τα κοινοτικά όργανα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων ο Pierre Bascou, Διευθυντής Βιωσιμότητας της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Christian Holzleitner, Επικεφαλής της μονάδας Οικονομίας Γης και Αφαιρέσεων Άνθρακα της Γενικής Διεύθυνσης Κλιματικής Δράσης. Εισήγηση πραγματοποίησε, επίσης, ο συνιδρυτής της FARM EUROPE Luc Vernet, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπρόεδρος της Γενικής Επιτροπής Αγροτικού Συνεργατισμού της ΕΕ (COGECA) & Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του γαλλικού Αγροτικού Συνεταιριστικού Ομίλου EURALIS, Bernard Ader και ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Κιλτίδης.

Σε επίπεδο καλών πρακτικών Γεωργίας Άνθρακα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις περιπτώσεων από τη Γαλλία και την Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Benjamin Lammert, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ελαιούχων και Πρωτεϊνούχων Καλλιεργειών (FOP) της Γαλλίας, Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Avril και Πρόεδρος της Πλατφόρμας Πράσινης Ενέργειας της FARM EUROPE, παρουσίασε τη μετάβαση της εκμετάλλευσής του στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τη λίπανση, της μείωσης των εκπομπών στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και της αύξησης της αποθήκευσης άνθρακα στο έδαφος. Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Ανέστης Τριπιτσίδης, Διευθυντής Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC, παρουσίασε το έργο του Ag-Cluster, που δημιουργήθηκε με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση και προώθηση ενός συστήματος μειωμένων εισροών και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης «φιλικών προς το περιβάλλον» προϊόντων αγροδιατροφής. Η πιστοποίηση θα βασίζεται σε δεδομένα που προέρχονται από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, ενώ η μεθοδολογική προσέγγιση αφορά τη συλλογή δεδομένων από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, την ποσοτικοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος και την παροχή ευφυών συμβουλών στους παραγωγούς για τη μείωσή του.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η Γεωργία Άνθρακα, παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής, την ανταπόκριση στις κοινωνικές προσδοκίες για προϊόντα πιο φιλικά στο περιβάλλον και στο κλίμα αλλά και τη δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος για τους παραγωγούς. Ωστόσο, η αναγνώριση πρέπει να συνοδεύεται από μηχανισμούς διευκόλυνσης, όπως τα τεχνολογικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και η έρευνα και η καινοτομία που θα πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία των παραγωγών. Τέλος, η διαμόρφωση ενός πλαισίου Παρακολούθησης, Αναφοράς και Επαλήθευσης (MRV) της απομάκρυνσης άνθρακα, το οποίο αναμένεται να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τέλος του 2022, αλλά και η σαφήνεια όσον αφορά τις δυνατότητες εμπορίας άνθρακα θα επιτρέψει στους εκπροσώπους του αγροτικού τομέα να αξιοποιήσουν οικονομικά τις απορροφήσεις άνθρακα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε μία κλιματικά ουδέτερη ΕΕ.

Σε συνέχεια της εκδήλωσης, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, οι ομιλητές από την ΕΕ μαζί με εκπροσώπους της Διοίκησης και στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και της NEUROPUBLIC επισκέφθηκαν τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Νέος Αλιάκμων», έναν ιδιαίτερα δυναμικό Αγροτικό Συνεταιρισμό νωπών φρούτων στον Άμμο Βέροιας, ο οποίος εφαρμόζει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense που αναπτύσσει η NEUROPUBLIC, ενώ αποτελεί μέλος του Συνεργατικού Σχηματισμού Αγροδιατροφής στην Κεντρική Μακεδονία (Ag-Cluster).

Στόχος της επίσκεψης ήταν οι εκπρόσωποι των κοινοτικών οργάνων και των συλλογικών αγροτικών και συνεταιριστικών φορέων της ΕΕ να γνωρίσουν από κοντά την επιστημονική, τεχνολογική και λειτουργική διάσταση μιας πρακτικής Γεωργίας Άνθρακα που χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα για τη βελτίωση της παρακολούθησης του αποτυπώματος άνθρακα και της δέσμευσης άνθρακα, η οποία βασίζεται στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το αγρόκτημα καλλιέργειας ακτινιδίου του κ. Στέλιου Ασλάνογλου, αγρότη και μέλους του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Νέος Αλιάκμων», στο οποίο έχει εγκατασταθεί σταθμός ευφυούς γεωργίας gaiasense. Ο γεωπόνος-μελετητής του Ag-Cluster, κ.Θόδωρος Ακριτίδης, εξήγησε τον ρόλο του ως γεωπόνος πεδίου και τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα δεδομένα που σχετίζονται με τον άνθρακα και τις πρακτικές ορθής καλλιέργειας που έχουν υιοθετηθεί από τον παραγωγό με την υποστήριξη της ευφυούς γεωργίας.

Ακολούθησε επίσκεψη του κλιμακίου στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Νέος Αλιάκμων». Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Βασίλης Γαλάνης αναφερόμενος στην αδιάλειπτη λειτουργία και συνεχή αναπτυξιακή πορεία του συνεταιρισμού από το 1968 με την ενεργή συμμετοχή περίπου 700 μελών. Όσον αφορά την διαδικασία παραγωγής, τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, και το εφαρμοζόμενο σύστημα ιχνηλασιμότητας, τον λόγο πήρε ο κ. Ανδρέας Οβεζίκ, Διευθυντής Παραγωγής και Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση από τον κ. Οβεζίκ στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία διαλογής και ταξινόμησης ακτινιδίων εσοδείας 2022.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από την υποδειγματική λειτουργία του Νέου Αλιάκμονα σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα και είχαν την ευκαιρία να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στους εκπρόσωπους του Συνεταιρισμού και στα στελέχη των διοργανωτών, μεταφέροντας και οι ίδιοι την εμπειρία τους από την εφαρμογή ανάλογων πρακτικών στην ΕΕ.

Ο ενημερωτικός οδηγός με χρήσιμες πληροφορίες για τη Γεωργία Άνθρακα, ο οποίος ετοιμάστηκε ως υποστηρικτικό υλικό του διημέρου είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης της Παρασκευής 21/10 έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ενώ το βίντεο με το σύνολο των παρουσιάσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμο στο κανάλι ΥοuTube της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες για τη Γεωργία Άνθρακα διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος “CAP4Clima – Γνώση, καινοτομία και ψηφιοποίηση για μία κλιματικά ευφυή γεωργία”, το οποίο υλοποιεί η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Ενημερωτική Έκδοση

Βασικές έννοιες πολιτικό πλαίσιο πηγές χρηματοδότησης, απαιτούμενα εργαλεία, καλές πρακτικές

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρουσιάσεις Εκδήλωσης

Pierre Bascou
Benjamin Lammert
Luc Vernet
Ανέστης Τριπιτσίδης, Διευθυντής Διαχείρισης Έργων, NEUROPUBLIC (GR)
Ανέστης Τριπιτσίδης, Διευθυντής Διαχείρισης Έργων, NEUROPUBLIC (ENG)

Βίντεο Εκδήλωσης