Για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της δράσης CAP4Clima4School έχει προβλεφθεί η σύνταξη και διάχυση του παρόντος πλήρους και αναλυτικού εγχειριδίου που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς βασικές συμβουλές και κατευθύνσεις για την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης και βιώσιμης αγροδιατροφικής κουλτούρας ως καταναλωτές.

Μπορείτε να διαβάσετε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο «Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Πρακτικές» εδώ (PDF)