Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Για την ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας τα εξής:

  • μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050
  • οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων
  • κανένας άνθρωπος και καμιά περιφέρεια δεν μένουν στο περιθώριο

Τα οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα βελτιώσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών παρέχοντας:

treesκαθαρό αέρα, καθαρό νερό, υγιές έδαφος και βιοποικιλότητα

buildingανακαινισμένα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια

vegetablesυγιεινά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα

public transportπερισσότερες δημόσιες μεταφορές

iconκαθαρότερη ενέργεια και πρωτοποριακή καθαρή τεχνολογική καινοτομία

wasteπροϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που μπορούν να επισκευάζονται, να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται

person iconμελλοντικά βιώσιμες θέσεις εργασίας και κατάρτιση σε δεξιότητες για τη μετάβαση

industry iconανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα εδώ