Για την ανάδειξη και επικοινωνία των στόχων και των κυρίων θεμάτων του έργου 5 άρθρα γνώμης πρόκειται να δημοσιευτούν σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, με βάση τη στενή παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων στη δημόσια σφαίρα.

Τα άρθρα πρόκειται να συνταχθούν με έναν συνεκτικό και εύκολα κατανοητό τρόπο και θα βασιστούν σε στοιχεία & δεδομένα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τα άρθρα πρόκειται να εστιάσουν σε διάφορες πολιτικές και πρακτικές πεδίου που σχετίζονται με τους στόχους και τα μέτρα της ΚΑΠ για το κλίμα, καθώς και τον ρόλο της γνώσης και της καινοτομίας στην επίτευξή τους.

Άρθρο της Έλλης Τσιφόρου στο ένθετο «AGRO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε εδώ το πρώτο άρθρο της Έλλης Τσιφόρου, Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως δημοσιεύθηκε στο ένθετο «AGRO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και αφορά το μεγάλο στοίχημα της ανανέωσης των γενεών για την ελληνική και την ευρωπαϊκή γεωργία, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις τρέχουσες ανησυχητικές τάσεις και, κυρίως, να προτείνει τρόπους αντιμετώπισης.

Άρθρο της Έλλης Τσιφόρου στο ένθετο «BIO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε εδώ το δεύτερο άρθρο της Έλλης Τσιφόρου, Γενικής Διευθύντριας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως δημοσιεύθηκε στο ένθετο «BIO EFSYN» της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ των ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 και αφορά το κρίσιμο ζήτημα του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, δεδομένου ότι έχει ήδη συμφωνηθεί, και μάλιστα με βάση παλαιότερα δεδομένα πληθωρισμού, και το πώς τελικά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως επενδυτικός μοχλός ανάπτυξης.

Άρθρο της Έλλης Τσιφόρου στην ειδική επετειακή έκδοση της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Διαβάστε εδώ το τρίτο άρθρο της Έλλης Τσιφόρου, Διευθύνουσας Συμβούλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως δημοσιεύθηκε στην ειδική επετειακή έκδοση της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 και αφορά αφενός τις τρέχουσες εξελίξεις, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που θα καθορίσουν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα εντός κι εκτός του θεσμικού πλαισίου της ΚΑΠ και αφετέρου τους εύλογους προβληματισμούς που προκύπτουν σε σχέση με την ετοιμότητα και την πρόνοια του εθνικού μηχανισμού απέναντι σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων.

Άρθρο της Έλλης Τσιφόρου στην ειδική έκδοση «Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην εφημερίδα Εφημερίδα των Συντακτών

Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ «Προκλήσεις στην παραγωγή το εμπόριο και την αυτάρκεια των γεωργικών προϊόντων της χώρας»,  σημαντικός αριθμός προϊόντων φυτικής παραγωγής και ζωϊκής παραγωγής αντιμετωπίζει σημαντική εξάρτηση από εισαγωγές.

Eίναι αναγκαίος ένας ανοικτός δημόσιος διαλόγος για τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας του εθνικού πρωτογενούς και αγροδιατροφικου τομέα τόσο σε οριζόντιο όσο και σε τομεακό επίπεδο.

Η γνώση, η καινοτομία, η ψηφιοποίηση, η οργάνωση της παραγωγής, η αποτελεσματική διαχείριση των (κλιματικών και άλλων) κινδύνων, η ανανέωση των γενεών, αποτελούν τον κορμό μίας τέτοιας εθνικής στρατηγικής, την οποία μπορεί να υποστηρίξει με πολύτιμα εργαλεία η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027.

Διαβάστε περισσότερα στο επίκαιρο άρθρο της Έλλης Τσιφόρου, Διευθύνουσας Συμβούλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, όπως δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση «Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην εφημερίδα Εφημερίδα των Συντακτών, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.